Neem direct contact met ons op: 024 - 37 111 00

Verbeek Bedrijfsmakelaars nieuws
Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen

23 april 2015

Energielabel utiliteitsbouw

Het energielabel is sinds 2008 verplicht bij de oplevering, verkoop of verhuur van utiliteitsgebouwen. Per 1 januari 2015 ziet de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) toe op de naleving van deze plicht.

Bij het niet-naleven hiervan kan de ILT handhavend optreden. Bij de handhaving kunnen verschillende middelen worden ingezet, waaronder een last onder dwangsom en een bestuurlijke boete die kan oplopen tot € 20.250,-. Het formele wetgevingstraject voor het kunnen opleggen van de bestuurlijke boete is volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken nagenoeg afgerond.

Wat is een energielabel utiliteitsbouw?
Het energielabel laat de huidige energieprestatie van een gebouw en de mogelijke energiebesparende maatregelen zien. De labelklasse loopt van A++++ (weinig besparingsmogelijkheden) naar G (veel besparingsmogelijkheden). Het energielabel is maximaal 10 jaar geldig. Voor utiliteitsgebouwen bestaat er géén vereenvoudigd energielabel, zoals sinds 1 januari 2015 wel voor woningen is geïntroduceerd.

Alleen energieadviseurs met een BRL-certificaat mogen een energielabel voor utiliteitsgebouwen afgeven. Via deze website vindt u gekwalificeerde adviseurs of bekijk meer informatie en de actuele stand van zaken over het energielabel voor bedrijfsobjecten (utiliteitsbouw).

Ga terug naar nieuws